I aniołowie mają swoich szatanów, i szatani swoich aniołów. Stanisław Jerzy Lec
Page Designed by Tmaxwell